This site uses cookies and similar technologies to operate as expected (e.g. maintain your connection).
TILLSAMMANS PÅ BARNENS SIDA

För skolor: Dagsverksinsamling

{{ collected_gift_amount_formatted }} raised

Tack för att ni bryr er

Varje barn förtjänar någon som ger dem en känsla av trygghet och som lyssnar och tror på dem. Någon, som kan stå vid deras sida vad som än händer. Ett av tio barn och unga i Finland och i världen lever utan deras föräldrars omsorg och familjers trygghet. De blir övergivna, försummade och utsätts för misshandel. Brist på omsorg, trygghet och kärlek lämnar ett bestående avtryck som påverkar resten av deras liv och förflyttas lätt över till nästa generation. Tillsammans kan vi stoppa detta!

Börja en insamling till förmån för barn och familjer!

Dagsverksinsamlingen är ett projekt för hela skolan där eleverna arbetar en dag för ett företag eller hemma och donerar deras lön till ett gott syfte. SOS Barnbyars rekommendation för en elevs lön är 12 euro. Så här enkelt är det att skapa en insamling: Skapa en teaminsamling som en privatperson under skolans namn och dela länken på donationssidan med föräldrar och de företag där barnen arbetar. Därefter kan du följa ökningen av donationsbeloppet tillsammans med klassen eller till och med hela skolan!

Det är lätt att börja en insamling

Inspirerande insamlingar